Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω.  Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

 • Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι είστε ενήμεροι για το πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, έτσι δεν θα έχουμε καμιά ευθύνη σε περίπτωση αμέλειας.
   
 • Οι τιμές για τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν 19% Φ.Π.Α (δεν υπάρχουν άλλοι φόροι)
   
 • Παγκόσμια Μεταφορά από Air Post Κύπρος
   
 • Μεταφορές στην Κύπρο μέσω Travel Express, Akis Express, Kronos Express ή με οποιοδήποτε άλλο μέσω μεταφοράς δικής σας επιλογής.
   
 • Δεν κάνουμε αποστολές σε P.O Box Numbers

   

 • Εμείς θα ασφαλίσουμε το προϊόν για τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν λόγο μεταφοράς ως προς το κόστος και το βάρος.
   
 • Όλες οι συσκευές είναι εγγυημένες μέχρι και δυο χρόνια. Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, αν δεν εγκατασταθεί το ελαττωματικό προϊόν.
   
 • Στέλνουμε μόνο υπογεγραμμένα εμπορεύματα σε σφραγισμένη συσκευασία. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε κατεστραμμένα ή ελλιπές εμπορεύματα.
   
 • Λόγω αυστηρών κανονισμών υγιεινής της B.I.G Mediterranean LTD δεν μπορούν να επιστραφούν αντικείμενα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και στάλθηκαν πίσω σε άσχημη κατάσταση όπως ψαλίδια, κόπτες, τσιμπιδάκια κ.α
   
 • Ο χρήστης θα αποζημιώσει την B.I.G Mediterranean LTD ενάντια σε όλες τις υποχρεώσεις, ζημιές, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων που μπορεί να προκύψει από τον χρήστη πληροφοριών σε αυτήν την ιστοσελίδα.